Om oss

Föreningen

Svenska Skolan i Hongkong drivs av svenska skolföreningen i Hongkong. Föreningen är ideell och erbjuder kompletterande svenskundervisning två lektionstimmar i veckan. Undervisningen kan jämnföras med den hemspråksundervisning som elever med utländskt bakgrund får i Sverige. Verksamheten startades i åttiotalet i Hongkong av föräldrar och drivs än idag av föräldrar, lärare, och andra engagerade som arbetar för att undervisning och aktiviteter ska vara så givande som möjligt för eleverna.

 

För närvarande deltar närmare 30 elever i undervisningen. Undervisningen inriktar sig på att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper i svenska språket, svenskt samhälle, och svenskt kultur. Eleverna läser i sin takt och skolmaterialet anpassas efter elevernas kunskapsnivå.

 

Länkar och viktiga dokument

Föräldrar

Skolan bygger på att föräldrarna engagerar sig i verksamheten. Utan det, kan inte våran skola fungera! Frivilligt engagemang i föreningen är nödvändigt. Då föräldrarna har olika förutsättningar och intresse, har vi ett flertal olika roller och arbetsuppgifter att välja mellan. Lärare och assistenter är avlönade roller, medans övriga roller bedrivs helt ideellt. Undervisningen finanseras dels av en terminsavgift och dels av statsbidrag från Svergie. 

 

Eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga samt genom undervisningen utveckla sitt intresse i svensk kultur, natur, och samhälle. ​​

 

Skolan har inget ansvar för eleverna före och efter undervisning samt under rasten. Tillsyn är föräldrarnas ansvar. Meddela frånvaro till respektive lärare senast samma dag som lektionerna äger rum. Varje termin hålls ett föräldrarmöte i respektive skola. För att få intyg om deltagande i kompletterande undervsning i svenska krävs minst 70% närvaro och betyg i svenska utfärdas inte. 

Styrelsen

Ordförande

Joakim Björsell

Vice Ordförande/Vice Kassör

Vakant

Kassör

Carl Karlson

Sekreterare

Natalie Chiem

Huvudlärare

Johanna Loo

Webbansvarig

Vakant

Föräldrarepresentant

Markus Saers

Styrelsen tillsattes nov 2022