Anmälan och Betalning

Behörighet

För att få börja i svenska skolan måste följande kriterier vara uppfyllda:

 

  • minst en av föräldrarna ska vara svensk medborgare

  • eleven måste fylla 6 år senast det kalenderår då hösterminen börjar. Antagning till vårterminen sker endast för barn som redan fyllt 6 år

  • eleven ska dagligen prata svenska hemma

  • eleven ska för sin ålder ha grundläggande kunskaper i det svenska språket

  • eleven ska klara av att följa med i undervisningen utan extra stöd*

  • en anmälningsblankett ska fyllas i för varje elev vid starten av varje termin

 

*Svenska skolan förbehåller sig rätten att hänvisa elever till privat undervisning i svenska, om deras befintliga svenskkunskaper inte är tillräckliga för att tillgodogöra sig undervisningen i svenska skolan.

 

 

Högstadiegrupp

 

I höst kan vi återigen erbjuda vår omtyckta högstadiegrupp. Denna grupp är för de som är födda 2009 eller tidigare. Vi kör ett högre temp, och satsar främst på att kunna uttrycka oss flytande i tal och skrift. Förkunskaper som krävs är, förutom viljan att utveckla sina kunskaper i svenska, flytande kunskaper i talad svenska. Gruppen är tänkt att ge en bra support till elever som är på väg tillbaka till svensk skolgång.

Avgifter

Per Termin

 

Ett barn

2300 HKD

Två barn

*4140 HKD

Tre barn

*6210 HKD

*10% rabatt för två eller fler barn

Formulär

Anmälan sker före varje terminstart online via formuläret som hanterar upp till tre barn. Saknas svenskt personnummer, fyll då i födelsedatum följt av 0000. Betalning sker via PayPal. Frågor och synpunkter? Klicka på kontakter i menyn.

Betalning