Anmälan och Betalning

Behörighet

För att få börja i svenska skolan måste följande kriterier vara uppfyllda:

 

  • minst en av föräldrarna ska vara svensk medborgare

  • eleven måste fylla 6 år senast det kalenderår då hösterminen börjar. Antagning till vårterminen sker endast för barn som redan fyllt 6 år

  • eleven ska dagligen prata svenska hemma

  • eleven ska för sin ålder ha grundläggande kunskaper i det svenska språket

  • eleven ska klara av att följa med i undervisningen utan extra stöd*

  • en anmälningsblankett ska fyllas i för varje elev vid starten av varje termin

 

*Svenska skolan förbehåller sig rätten att hänvisa elever till privat undervisning i svenska, om deras befintliga svenskkunskaper inte är tillräckliga för att tillgodogöra sig undervisningen i svenska skolan.

 

 

Avgifter

Per Termin

 

Ett barn

2500 HKD

Två barn

*4500 HKD

Tre barn

*6750 HKD

*10% rabatt för två eller fler barn

Formulär

Anmälan sker före varje terminstart online via formuläret som hanterar upp till tre barn. Saknas svenskt personnummer, fyll då i födelsedatum följt av 0000. Betalning sker via banköverföring till Hang Seng Bank. Frågor och synpunkter? Klicka på kontakter i menyn.

Betalning

Betalning sker via bank överföring till Hang Seng Bank och mejla en överföringsbekräftelse till skolan med namnet på barnet.

 

Hang Seng Bank

Swedish Cultural Society

239873219668

 

info@svenskaskolan.hk