Tidrapport

// preliminär sida för testing //

Fakturaunderlag för lärare och assistenter.

Ditt namn

Veckovis rapport

År Vecka
Lärare timmar
Lärare planeringstid
Lärare aktivitetstimmar
Huvudlärare ersättning
Assistent timmar
Assistent aktivitetstimmar
Kvitto för utgifter
Notering

1. Rosa celler ska fyllas i av lärare eller assistent vars fakturaunderlag förbereds - uppdatera löpande varje vecka.
2. Gör inget med vita fält - dessa summeras automatisk.
3. Fyll i eventuella lovdagar i respektive spalt - skriv ett L
4. Elev: Lärare ska fylla i elevernas namn och närvaro: 1 för närvarande och 0 för inte närvarande
5. Lärare, Assistent: Fyll i antal lektionstimmar (två per lektion) och aktivitetstimmar i respektive rad och spalt under tabellen
6. Endast lärare: Fyll i totalt antal planeringstid - HT2014 = 4 tim.
7. Endast lärare: Föräldramöte 1 timme per termin -> Aktivitetstimmar
8. Endast lärare: Tre timmar för lärarmöte per år (1 på HT och 2 på VT) -> Aktivitetstimmar
9. Ersättning till huvudlärare om HKD 1500 per termin för extra arbete, samordning etc.
10. Fyll i eventuella andra kostnader och bifoga kvitton, numrera kvittona (tex resekostnader och inköp av material och fika)