Svenska Skolan växer och söker lärare och assistenter!

Vill vill gärna höra från dig som har en pedagogisk ådra och är intresserad av att arbeta med barn och utbildning, samt vill vara med bidra till en fortsatt bra svenskundervisning i Hongkong. Arbetet är deltid två timmar i veckan och går därför att kombinera med studier eller annat arbete. All personal får timlön som utbetalas i slutet av varje termin.

Som lärare krävs att du, både på egen hand och i samarbete med de andra lärarna, planerar skolarbetet med hjälp av riktlinjer från skolverket om kompletterande undervisning i svenska utomlands. Pedagogisk utbildning är meriterande men inget krav. Ansökan med CV skickas till svenskaskolanhongkong@outlook.com

Published by

ordf

linda.k.engdahl@gmail.com svenskaskolanhongkong@outlook.com