Styrelsemöte nr 4 2015

Styrelsemöte nr 4 för 2015 hölls Måndag 31 Augusti, mötesprotokoll finns tillgängligt på hemsidan.