Styrelsemöte nr 2, 2015 – Kallelse

Måndagen den 16 mars 2015, kl 17.00-18.30

Plats: Handelsbanken, 2008 Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central

Se utskickat epostmeddelande för dagordning och annan information för mötet.