Om oss

Svenska skolan i Hongkong drivs av svenska skolföreningen i Hongkong. Föreningen är ideell och erbjuder kompletterande svenskundervisning två lektionstimmar i veckan. Undervisningen kan jämföras med den hemspråksundervisning som elever med utländsk bakgrund får i Sverige. Verksamheten startades på åttiotalet i Hongkong av föräldrar och drivs än i dag av föräldrar, lärare och andra engagerade som arbetar för att undervisning och aktiviteter ska vara så givande som möjligt för eleverna.

Undervisningen sker på två olika ställen – Discovery Bay och på Hongkongön. För närvarande deltar närmare 50 elever i undervisningen. Undervisningen inriktar sig på att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper i svenska språket, svenskt samhälle och svensk kultur. Eleverna läser i sin takt och skolmaterialet anpassas efter elevernas kunskapsnivå.

Föräldrar

Skolan bygger på att föräldrarna engagerar sig i verksamheten. Utan det kan inte vår skola fungera! Då föräldrar har olika förutsättningar och intresse har vi ett flertal olika roller och arbetsuppgifter att välja mellan. Lärare och assistenter är avlönade roller, medan övriga roller bedrivs helt ideellt. Undervisningen finansieras av en terminsavgift och statsbidrag från Sverige.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt intresse för och sina kunskaper om kultur, natur och samhälle i Sverige. Eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder

I skolan uppmärksammas svenska traditioner och högtider, exempelvis våffeldagen, påsk- och julpyssel, luciatåg och skolavslutning med svenska sommarvisor. Varje år anordnas en brännbollsturnering som en gemensam aktivitet för båda skolor.

Svenska skolan är en föräldraförening

För att vi ska lyckas med vår verksamhet krävs det att föräldrarna engagerar sig ideellt i skolan. Frivilligt engagemang i föreningen är absolut nödvändigt för skolans fortlevnad!

  • Skolan har inget ansvar för eleverna före och efter undervisningen samt under rasten. Tillsyn är föräldrarnas ansvar.
  • Meddela frånvaro till respektive lärare senast samma dag som lektionerna äger rum.
  • Varje termin hålls ett föräldramöte i respektive skola.
  • För att få intyg om deltagande i kompletterande undervisning i svenska krävs minst 70% närvaro. Betyg i svenska utfärdas inte.

Viktiga dokument

Länkar

Styrelse

OrdförandeLinda Karlsson Engdahl
Vice ordförandeLina Hedenberg
KassörSuleyman Sleyman
SekreterareEva Danielsson
HuvudlärareMalin Moberg
WebbansvarigMagnus Danielsson
Föräldrarepresentan,
DB
Sandra Isaksson
Föräldrarepresentant,
HK Island
Andrea Liu Svenungsson
Styrelse tillsattes november 2018.