Kickoff möte

Hej lärare och styrelse,

För att få en bra start på nästa läsår vill vi i vanlig ordning ha en kickoff för alla som är involverade i Svenska Skolan. Vi har lagt den i anslutning till nästa styrelsemöte så vänligen spara detta för era almanackor:
 
31 augusti
Kl 17.00 Styrelsemöte (för styrelsen och huvudlärarna)
Kl 19.00 Kickoff med middag på Royal Hong Kong Yacht Club