Höstterminen 2020

På grund av de rådande omständigheterna bedrivs undervisningen tillsvidare online. Vi hoppas så snart det är möjligt att återuppta ordinarie verksamhet både i Discovery Bay och på Hong Kong – ön.

All online undervisning sker på torsdagar kl 16.15 -17.45 (med gruppindelning utifrån ålder och kunskaper i det svenska språket). Half term holiday den 22/10 och sista undervisningsdag den 10/12.

Ordinarie verksamhet är planerad att hållas på:

Discovery Bay, Discovery collage, tisdagar kl.17.00-18.30

Hong Kong – ön, Bradbury school, torsdagar kl.16.15-17.45

Vi tittar även på att om det finns ett tillräckligt stort elevunderlag fortsätta med en permanent onlinegrupp.