Anmälan och behörighet

För att få börja i svenska skolan måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • minst en av föräldrarna ska vara svensk medborgare.
  • eleven måste fylla 6 år senast det kalenderår då höstterminen börjar. Intagning till vårterminen sker endast för barn som redan fyllt 6 år.
  • eleven ska dagligen prata svenska i hemmet.
  • eleven ska för sin ålder ha grundläggande kunskaper i det svenska språket
  • eleven ska klara av att följa med i undervisningen utan extra stöd*
  • en anmälningsblankett skall fyllas i för varje elev vid starten av varje termin.

Betalning sker vid anmälan via PayPal, en termin i taget. Se information om betalning i menyn till vänster.

* Svenska Skolan förbehåller sig rätten att hänvisa elever till privat undervisning i svenska, om deras befintliga svenskkunskaper inte är tillräckliga för att tillgodogöra sig undervisningen på Svenska Skolan.

Till anmälningsformuläret>>

 

registration