Anmälan och Betalning

För att få börja i svenska skolan måste följande kriterier vara uppfyllda:

 

  • minst en av föräldrarna ska vara svensk medborgare

  • eleven måste fylla 6 år senast det kalenderår då hösterminenn börjar. Intagningen till vårterminen sker endast för barn som redan fyllt 6 år. 
  • eleven ska dagligen pratar svenska hemma
  • eleven ska för sin ålder ha grundläggande kunskaper i det svenska språket
  • eleven ska klara av att följa med i undervisningen utan extra stöd
  • en anmälningsblankett ska fyllas i för varje elev vid starten av varje termin

Behörigheter

Anmälan sker före varje terminstart online via formuläret som hanterar upp till tre barn. Saknas svenskt personnummer, fyll då i födelsedatum följt av 0000. Betalning sker vi PayPal. Frågor och synpunkter? Klicka på kontakter i menyn under om oss. 

 

Klicka här för Google anmälningsformuläret.

Formulär

Per Termin

Ett barn

2300 HKD

Två barn

4140 HKD

Tre barn

6210 HKD

Högstadiegrupp

3500 HKD

Avgifter

Betalning